• 190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
  • 09-4864-5895 (k.Supangwilai)
  • tv360expo@gmail.com
 

รายชื่อ ผู้ร่วมจัดแสดง

Zone A

AA 1MQDC
AA 2CPF
AB 1ครอบครัวข่าว 3
AC 1เต็ดตร้าแพ็ค
AD 1สวนนงนุช
AD 2สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
AD 3กระทรวงพลังงาน
AE 1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
AE 2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
AE 3The Asian Institute of Technology
AE 4Nanao City
AE 5Mainichi Broadcasting System & World YURU Sports Association
AE 6Exhibitor Name
AE 7Exhibitor Name
AE 8สถาบันสิ่งแวดล้อม
AE 9กรมน้ำบาดาล
AF 1TV360 Shop
AG 1TV360 Shop
AG 2V Academy Casting Greentime
AG 3ตามรอยร้านอาหารทรงเสวย
- ร้านนพเก้าซาลาเปา
- ร้านข้าวหลามแม่ไข่ทูลเกล้า
- ร้านหมูสะเต๊ะนายนะ
AH 1ตราแม่ครัว
AH 2กรมชลประทาน

Zone D

DA 1กปร.
DD 1น้ำแร่ของอ.พรหมญาณ
DD 2Save The world Expo University of ASEAN
DD 3Exhibitor Name
DD 4โคมไฟในฝัน

Zone B

BE 2ร้านซารามอ
BE 3ร้านไหมแกมฝ้าย
BE 4ร้าน IndyEKo
BE 5ร้านลำดวนผ้าทอ
BE 6ร้านเครื่องหนัง
BE 7ร้านปลาส้มกำนันจุล
BE 8ร้านมานพ
BE 9ครัวเมืองตรัง
BE 10ครัวเมืองตรัง
BE 12ร้านใจดีกรอบแก้ว
BE 13ร้านพายรสไทย
BE 14ร้าน อาไย..อาหย่อย
BE 15ร้านติณณภพ
BE 16ร้าน 9 ข้าวคลุกกะปิ
BE 18ร้านแบงค์มินิโดนัท
BE 19ร้านมะนาว
BE 20ร้านทาโกยากิ
BE 21Exhibitor Name
BE 23ร้านผลไม้ตลาดไอยรา
BE 24ร้านผลไม้ตลาดไอยรา
BE 25ร้านมาดามมะลิ
BE 26ร้านปอเปี๊ยะ ป๋าเทพ
BE 27ร้านปอเปี๊ยะ ป๋าเทพ
BE 29ร้านสบู่ฟักข้าวมัชชุรินทร์
BE 30ร้านบ้านไร่ปลายฝัน
BE 31ร้านตู่ไก่บ้านย่างเขาสวนกวาง
BE 32Gold Pop
BE 33Green Product
BE 34Green Product
BE 35Green Product
BE 36Green Product
BE 37Green Product
BE 38Green Product
BE 39Green Product
BE 40Green Product
BE 41Green Product
BE 42Green Product
 

องค์กรความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานกับเรา

มูลนิธิอุทกพัฒน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Tetra Pak (Thailand) Ltd.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ธนาคารพัฒนาเอเชีย
กรมควบคุมมลพิษ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
กรมทรัพยากรน้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พลาเน็ตคอม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)