• 190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
  • 09-4864-5895 (k.Supangwilai)
  • tv360expo@gmail.com
 

สำหรับผู้ร่วมจัดงาน (Exhibitor)

Hall planแผนที่ตำแหน่งบูทขนาดต่างๆภายในงานผังภายในงาน

โซนนิทรรศการ จะแบ่งเป็น 5 ขนาดดังนี้ Type A, B, C, D และ E

โซนแสดงสินค้า ได้แก่ Type F

โซนสัมมนาและความบันเทิง ได้แก่ เวที มหกรรมทีวีรักษ์โลก360องศา2014 และโชนครอบครัวข่าว3

สนใจจองพื้นที่ร่วมแสดงผลงาน นวัตกรรม สินค้า-บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน ติดต่อ 09-4864-5895 หรือ (Click Link เพื่อติดต่อกับเราทาง email)

องค์กรความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานกับเรา

มูลนิธิอุทกพัฒน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Tetra Pak (Thailand) Ltd.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ธนาคารพัฒนาเอเชีย
กรมควบคุมมลพิษ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
กรมทรัพยากรน้ำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พลาเน็ตคอม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 


EXHIBITOR NEWS LETTER จดหมายข่าวสำหรับผู้ร่วมจัดงานลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ในฐานะผู้ร่วมจัดงานกับเราได้ตามฟอร์มด้านล่างนี้ได้เลย

Rules & Regulations เงื่อนไขและข้อบังคับ

Exhibitor Supporting Services บริการสนับสนุนต่างๆ

Information & Facilities รายละเอียดและสิ่งอำนวยความสะดวก

 

สถานที่จัดงาน

แผนที่การเดินทาง