ลงทะเบียนสัมมนาล่วงหน้า
หัวข้อ "Save Water Save Life"
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:00 - 12:00 น.
Prof.Dr.Tim Wood
Dr.Mukand S. Babel
Prof.John Bavor
หัวข้อ "ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ"
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13:30 - 14:00 น.
คุณแซ็ก
ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
หัวข้อ "คุณกล้า.....คืนถิ่น(ป่ะ?)"
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11:00 - 12:00 น.
คุณแซ็ก
ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
หัวข้อ "สร้างอนาคตสิ่งแวดล้อมไทย ด้วย Save The world Expo 2018"
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11:00 - 12:00 น.
คุณติ๊ก
เจษฎาภรณ์ ผลดีรับรหัสยืนยันทางอีเมลของคุณ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 09-7187-9292 (น้ำหนาว) หรือ http://www.tv360expo.com